За нас

За нас

При нас може да получите адекватна и реална оценка на вашите ценности и вещи. Оценката и определянето на цената за залог се извършва от служители с дългогодишен опит и стаж в сферата на кредитирането на ценности и движимо имущество. Нашите служители определят цената сравнявайки голяма база данни цени на физически и онлайн магазини. При определянето на цената се ползват също така съвети от специалисти в дадена област.
Fatal error: Unsupported operand types in /home/zkmonopo/public_html/sites/all/modules/rules/includes/faces.inc on line 233