Никола

Никола

Експерт по оценяване и отпускане на заеми